Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~40


ΤΙΤΛΟΣ
Διαβιβαστικό αποσπάσματος έκθεσης της Δημοσιονομικής Επιτροπής για την Ελλάδα από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμμ. Τσουδερό προς τον Ε. Βενιζέλο.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 23
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τσουδερός Εμμανουήλ Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 1882-1956
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Παρίσι
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Διαβιβαστικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
βλ. τεκμήριο αρ. εισ. 182-41 και 182-42.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κοινωνία των Εθνών Δημοσιονομική Επιτροπή
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution