Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~37


ΤΙΤΛΟΣ
Διαβιβαστικό προς τον Ε. Βενιζέλο από τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ. Καμάρα εγγράφου της Τ.τ.Ε. προς το υπουργείο Οικονομικών και τηλεγραφήματος του Comptoir National d' Escompte de Paris.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 21
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καμάρας Εμμανουήλ Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Διαβιβαστικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
βλ. τεκμήρια αρ. εισ. 182-38 και 182-39.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution