Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 200~02


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων Σπ. Μερκούρη προς τη Νομαρχία Αττικής και Βοιωτίας σχετικά με την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων στους τους κληρονόμους Παινέση.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1912 Μάρτιος 31
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μερκούρης Σπυρίδων Δήμαρχος Αθηναίων 1855-1939
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Νομαρχία Αττικής και Βοιωτίας
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
10
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξηγεί για ποιους λόγους αδυνατεί να ακυρώσει το εκδοθέν χρηματικό ένταλμα περί πληρωμής των κληρονόμων Παινέση και δηλώνει ότι, εάν δεν του επιτρέπεται να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο επειδή ενήργησε παρά το Νόμο, ο Νομάρχης έχει δικαίωμα να τον παραιτήσει από το αξίωμα του Δημάρχου προσωρινά.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων
Παινέση
ΘΕΜΑΤΑ
Δίκαιο Κληρονομικό
Οικονομικές σχέσεις
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
8


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution