Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~35


ΤΙΤΛΟΣ
Διαβιβαστικό προς τον Ε. Βενιζέλο από τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ. Καμάρα τηλεγραφήματος του διοικητή της Τ.τ.Ε. Εμμ.Τσουδερού σχετικά με την αποδοχή της Δημοσιονομικής Επιτροπής της ΚτΕ τροποποίησης του κατασταστικού της τράπεζας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 21
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καμάρας Εμμανουήλ Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Διαβιβαστικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
βλ. τεκμήριο αρ. εισ. 182-36.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κοινωνία των Εθνών Δημοσιονομική Επιτροπή
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution