Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~31


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τους όρους χορήγησης δανείου από την Κ.τ.Ε. προς την Ελλάδα για αποξηραντικά και εγγειοβελτιωτικά έργα αλλά και γενικότερα τρόπους οικονομικής ανάτασης της ελληνικής οικονομίας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 20
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τσουδερός Εμμανουήλ Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 1882-1956
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
10
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στις συζητήσεις του με τον τραπεζίτη Charles Hambro για τους όρους χορήγησης δανείου από την Κ.τ.Ε. προς την Ελλάδα για αποξηραντικά και εγγειοβελτιωτικά έργα αλλά και γενικότερα στους τρόπους οικονομικής ανάτασης της ελληνικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτει έγγραφο με τους όρους που θέτει ο Hambro, τηλεγράφημα του Hambro προς τον Γ. Μαρή και επιστολή του Βαρόνου de Guttenberg προς τον ίδιο.
ΘΕΜΑΤΑ
Δάνεια
Δημόσια έργα Υδραυλικά - αποστραγγιστικά
Οικονομία Δημόσια
Οικονομικές σχέσεις Διεθνείς
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
10


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution