Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~22-23


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως στην Ελλάδα προς τον ΟΛΠ σχετικά με την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία του λιμένος Πειραιώς.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 7
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διεθνής Ναυτική Ένωση
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πειραιάς
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γρηγοράκης Θεόδωρος Γ. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Πειραιάς
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκθειάζει την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία του λιμένος Πειραιώς όσο καιρό έχει περιέλθει υπό την διοίκηση του ΟΛΠ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση δαπανών των φορτοεκφορτώσεων και στις αμοιβές των εργατών.
ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομία
Οικονομία-- Μισθοδοσία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution