Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~04


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος προς το ιδιαίτερο γραφείο του πρωθυπουργού σχετικά με την κατεργασία των εσπεριδοειδών που περίσσεψαν ή καταστράφηκαν.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 4
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Τεχνική Υπηρεσία
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι δεν μπορει να σταθεί αρωγός για την κατεργασία των εσπεριδοειδών που περίσσεψαν ή καταστράφηκαν,για φέτος τουλάχιστον, καθώς απαιτείται εμβριθής και χρονοβόρα μελέτη του ζητήματος.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Αγροτική παραγωγή
ΘΕΜΑΤΑ
Βιομηχανία, βιοτεχνία
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution