Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~02


ΤΙΤΛΟΣ
Διαβιβαστικό εγγράφου του διευθυντού του ΟΛΠ Γρηγοράκη προς τον Λουκά Κανακάρη Ρούφο ,πρόεδρο του Συλλόγου προστασίας ελληνικών προϊόντων, από τον ιδιαίτερο γραμματέα του πρωθυπουργού, Ν. Ρούσσο σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών γερανών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 19
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ρούσσος Νικόλαος Ιδιαίτερος Γραμματέας του Βενιζέλου
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ρούφος-Κανακάρης Λουκάς Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Ελληνικών Προϊόντων
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Διαβιβαστικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution