Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~01


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του ΟΛΠ προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προσλήψη 247 φορτοεκφορτωτών λιμένος.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 4
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Γενική Διεύθυνσις
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πειραιάς
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ΟΛΠ απαντά ότι οι συγκεκριμένοι 247 εργάτες ήταν φορτοερφορτωτές και εξαιτίας διάφορων λόγων δε διέθεταν άδεια φορτοεκφορτωτή όπως απαιτεί ο νόμος 4748 "περί οργανώσεως του Λιμένος Πειραιώς".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)
ΘΕΜΑΤΑ
Εργασία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution