Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 203~08


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη τροποποίησης του Δημοτικού Δασμολογίου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1933 Μάρτιος 28
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γούναρης Ηλίας Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών
Δέδες Ν. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται στη δημοσίευση του διατάγματος του Δημοτικού Δασμολογίου, όπως είχε τροποποιηθεί την περίοδο 1929-1930 και είχε ανασταλεί η εφαρμογή του λόγω αντιδράσεων του βιομηχανικού κόσμου της χώρας καθώς εδάφιά του δημιουργούσαν ετεροβαρή κατάσταση προς όφελος των ξένων βιομηχανικών προϊόντων, και ζητούν την αναθεώρησή του.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution