Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 211~18


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση αναφορών εκ μέρους αποστολής του Οργανισμού Υγιεινής της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Μάρτιος 30
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κοινωνία των Εθνών Επιτροπή Υγιεινής
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ελλάδα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
72
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε αυτή την συγκέντρωση αναφορών δίνονται πληροφορίες κλιματολογικές, τοπογραφικές, για τον πληθυσμό, τους ιατρικούς οργανισμούς (επίσημους ή μη), τις βασικότερες κολλητικές νόσους, την ελονοσία, τη φυματίωση, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα σαντόρια, τις ασθένειες των γεννητικών οργάνων, την υγιεινή κατά τη νηπιακή ηλικία, τη σχολική υγεία, τις συνθήκες υγιεινής στο βιομηχανικό τομέα, την οικονομική ζωή του πλυθυσμού, τους προϋπολογισμούς των φορέων, την παραγωγή πόσιμου νερού, το σύστημα αποχέτευσης, κ.α.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ε.Α.Π.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Αποκατάσταση προσφύγων
ΘΕΜΑΤΑ
Υγεία
Υγεία Δημόσια υγεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
73


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution