Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 211~17


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Διευθυντή του ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur προ τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ι. Αθανασάκη με την οποία τάσσεται κατά της διοικητικής υπαγωγής του Ινστιτούτου στο ελληνικό υπουργείο Υγείας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Ιανουάριος 25
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Blanc Georges Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur 1844-1963
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αθανασάκης Ιωάννης Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur 1853-1953
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΘΕΜΑΤΑ
Υγεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution