Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 211~04


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα του Διοικητή της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα Φ. Κοπανάρη για την αντιμετώπιση της φυματίωσης στην Ελλάδα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Απρίλιος 30
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κοπανάρης Φωκίων
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει τον αριθμό των ασθενών από φυματίωση, ο οποίος αυξήθηκε μετά το 1922, τις δαπάνες για φάρμακα και νοσοκομεία και τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής των προσφύγων. Αναφέρει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της φυματίωσης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Αποκατάσταση προσφύγων
ΘΕΜΑΤΑ
Επιστήμη Ιατρική
Υγεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution