Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 181~40


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Προέδρου του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου Δ. Διαλέτη προς τον Ε. Βενιζέλο, το Υπουργικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Προνοίας σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Φεβρουάριος 15
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διαλέτης Δ. Πρόεδρος του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Υπουργείο Πρόνοιας της Ελλάδας
Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
13
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη Διοίκηση του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου, στην Υγειονομική Υπηρεσία, στη Διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και στην οικονομική του κατάσταση και τονίζει την ανάγκη για εσωτερική οργάνωση του ταμείου και οικονομική ενίσχυσή του για να μπορεί να πραγματοποιεί την ευεργετική αποστολή του.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ταμείο Θυμάτων Πολέμου
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Θύματα πολέμου
ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομία
Πρόνοια
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
13


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution