Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 181~10-11


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα της Επιτροπής του Λονδίνου των σιδηροδρόμων Σ.Π.Α.Π. σχετικά με τα προβλήματα της συγκοινωνίας στην Ελλάδα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1932>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
London Committee of the Board of the S.P.A.P.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αγγλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
15
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα δε λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Αναφέρεται στα μέσα συγκοινωνίας άλλων χωρών και προτείνονται τρόποι για τη βελτίωση της συγκοινωνίας στην Ελλάδα.
ΘΕΜΑΤΑ
Συγκοινωνία Σιδηρόδρομοι
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
15


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution