Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 181~03


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία προτείνονται φορολογικά μέτρα για την εξεύρεση χρημάτων προς εκτέλεση έργων κοινωνικής πρόνοιας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Ιανουάριος 4
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πειραιάς
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτείνονται φορολογικά μέτρα για την εξεύρεση χρημάτων για την εκτέλεση έργων κοινωνικής πρόνοιας και συγκεκριμένα προτείνεται ο καθορισμός των συμπαρομαρτούντων- στον καταβαλλόμενο κύριο δασμό- φόρων σε 75% για όλο το Κράτος. Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους τα μέτρα αυτά θα είναι αποτελεσματικά.
ΘΕΜΑΤΑ
Κοινωνία
Οικονομία-- Φορολογία
Πρόνοια
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution