Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 173~57-58


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Διευθυντή Αντιλήψεως του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως, Κ.Καμπά, προς τον Εμμ.Κουφάκη με την οποία αποστέλλεται απόφαση του Υπουργού και ζητείται να κοινοποιηθεί στα μέλη της ερανικής επιτροπής.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1930 Δεκέμβριος 13
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καμπάς Κ. Διευθυντής Αντιλήψεως του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κουφάκης Εμμανουήλ Γ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ρέθυμνο
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution