Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 173~49


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα των Αλευροβιομηχάνων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διατίμησης του άρτου και των συνεπειών του.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1930 Δεκέμβριος 5
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σύνδεσμος των Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
15
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη δεινή κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι αλευροβιομήχανοι από τη στιγμή που άρχισε η εισαγωγή αλεύρων από το εξωτερικό, στο ζήτημα της αύξησης της τιμής του άρτου που ήταν αιτία να συκοφαντηθούν και στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος τους και ζητείται να συσταθεί Επιτροπή προς εξέταση του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής αλευροβιομηχανίας και της οικονομικής κατάστασης των αλευροβιομηχάνων.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
15


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution