Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 173~41


Κύριος Τίτλος
Υπόμνημα της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων της Ελλάδος επί του σχεδίου Νόμου "περί καταστάσεως των δημοσίων υπαλλήλων".
ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Υπόμνημα
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Γεωργακόπουλος Κ. Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδος
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Αθήνα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1930 Νοέμβριος 30
ΕΚΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
σελ.4
ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ελληνική
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται οι απόψεις της Συνομοσπονδίας των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδος και ζητούνται τροποποιήσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου "περί καταστάσεως των δημοσίων υπαλλήλων".
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control     

   


infolib-libsolution