Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 160~20


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπνοβιομηχάνων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με τις συνέπειες της μονοπώλησης των σιγαρέττων από τις οικογένειες αναπήρων πολέμου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Ιανουάριος 14
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πανελλήνια Ένωση Καπνοβιομηχάνων
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην ελάττωση της κατανάλωσης σιγαρέττων ως συνέπεια της μονοπώλησής του από τις οικογένειες αναπήρων πολέμου. Εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί το μονοπώλιο αυτό και προτείνει μέτρα για την υποστήριξη των οικεγενειών αναπήρων πολέμου.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution