Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 160~14


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα της Ένωσης των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την αδυναμία των δικαιούχων να εισπράξουν τις αποζημιώσεις τους.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Ιανουάριος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ένωσις των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
7
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητείται να μην αρθεί ο περιορισμός καταβολής ποσοστού για κεφάλαιο μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στις περιπτώσεις των δικαιούχων που δεν μπορούν να εισπράξουν τις αποζημιώσεις τους λόγω νομοθετικής ατέλειας. Αναφέρονται οι ομάδες των δικαιούχων αυτών και προτείνονται τρόποι είσπραξης των αποζημιώσεων.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
7


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution