Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 160~10


ΤΙΤΛΟΣ
Διαβιβαστικό της Εταιρείας Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί των Στρατιωτικών και τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό των Οικονομικών και τον Υπουργό Στρατιωτικών με το οποίο διαβιβάζεται γνωμοδότηση του καθηγητή Τριανταφυλλόπουλου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1929>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί των Στρατιωτικών
Μαρής Γεώργιος Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας
Σοφούλης Θεμιστοκλής Υπουργός Στρατιωτικών της Ελλάδας 1860-1949
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Διαβιβαστικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution