Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 160~07-08


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τμήμα εμπορίου, σχετικά με το ζήτημα των τιμών της σταφίδας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 3
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας Τμήμα Εμπορίου
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται η άποψη του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού σχετικά με την τιμή της σταφίδας, η οποία συμπίπτει με την αντίληψη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, και υποστηρίζει ότι η τιμή του προϊόντος πρέπει να εξαρτάται από την κίνηση της αγοράς και τον συναγωνισμό των ομοειδών προϊόντων. Αναφέρεται ότι θα συνεχιστεί η ενημέρωση των παραγωγών και ζητείται η υποστήριξη του Υπουργείου για την πρόληψη των παρεξηγήσεων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution