Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 160~07


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και το Γραφείο του Ιδιαιτέρου Γραμματέα σχετικά με το ζήτημα των τιμών της σταφίδας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Ιανουάριος 8
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γενικός Διευθυντής του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ιδιαίτερος Γραμματέας του Πρωθυπουργού
Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται ότι διαβιβάζονται διάφορα έγγραφα σχετικά με την αντίληψη του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού για το ζήτημα των τιμών της σταφίδας.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution