Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 158~54


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Προέδρου της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας,Π.Παμπούκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το έργο της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 17
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Παμπούκης Π. Πρόεδρος της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει το έργο της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας από το 1925 και ζητεί την συνδρομή και την ενίσχυση του έργου της.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Αντιφθισική Εταιρεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution