Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 158~35


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα τριμελούς Επιτροπής εκπροσώπου του Λιμενικού Ταμείου Καβάλλας προς τον Ε.Βενιζέλο περί απορρίιψεως των αξιώσεων του Οίκου Κουβρέ επί της κατασκευής του Λιμένος Καβάλλας και εγκρίσεως των πρακτικών της διενεργηθείσης μειοδοσίας δια την κατασκευήν τμήματος των Λιμενικών Έργων Καβάλλας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Επιτροπή Λιμενικού Ταμείου Καβάλας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
7
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
7


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution