Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 158~27


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας προς το Ιδιαίτερο Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με αίτημα του Λ.Εμ.Αλευρόπουλου για δωρεάν φοίτηση της κόρης της.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 6
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωστοποιεί αίτηση του Λ.Εμμ.Αλευρόπουλου σχετικά με την παροχή της δυνατότητας της δωρεάν φοίτησης στην κόρη του στην Αστική Σχολή της Φιλεκαπιδευτικής Εταιρείας.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αλευρόπουλος Λεωνίδας ιδιωτικός υπάλληλος
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αστική Σχολή
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution