Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 158~21


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκπροσώπευση του κλάδου τους στη σύνθεση της Γερουσίας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 1
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκφράζει τις ευχαριστίες του Επιμελητηρίου για την εκπροσώπηση του εργαζόμενου κόσμου στη σύνθεση της Γερουσίας και κάνει μερικές παρατηρήσεις στο σχετικό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, ζητεί να αυξηθεί ο αριθμός των αντιπροσώπων και να απλουστευθεί ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γερουσία των Ελλήνων
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control     

   


infolib-libsolution