Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 158~15


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Αλέξανδρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εικόνα της κατάστασης του Ελληνισμού της Αμερικής.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Οκτώβριος 29
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αλέξανδρος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 1922-1930
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
13
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι στην ελληνική κοινότητα λείπει η ομαλότητα και αποδίδει αυτή την κατάσταη στη στάση του τύπου, στη στάση της Εκκλησίας της Ελλάδας, στη στάση της Πρεσβείας και των Προξενικών Αρχών, στη διαγωγή του αντιπροσώπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Νεαπόλεως Παντελεήμονος, στη δράση του καθηρημένου Βασιλείου. Πρότεινει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εκκλησία της Ελλάδος
Έλληνες Αμερικής
Ελληνικές προξενικές αρχές
Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
13


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution