Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 158~14


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τη Συνομοσπονδία των Επαγγελματιών Ελλάδας σχετικά με τη σύμπτηξη της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 5
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Συνομοσπονδία των Επαγγελματιών της Ελλάδας
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κολοβό.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι τα οικονομικά οφέλη που θα προέρχονταν από τη σύμπτηξη Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων επιτυγχάνονται από το νομοσχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αστυνομία Πόλεων
Ελληνική Χωροφυλακή
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution