Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 151~51


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Συλλόγου Σαμαριναίων Καρδίτσας "Η Αδελφική Αλληλοβοήθεια" προς τον Ελ. Βενιζέλο ζητώντας τη συμπλήρωση του κανονιστικού, περί ιθαγενείας νόμου, Β. Διατάγματος.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1911 Νοέμβριος 5
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μανούσης Δ. Πρόεδρος του Συλλόγου Σαμαριναίων Καρδίτσης "Η Αδελφική Αλληλοβοήθεια"
Παραφέστας Γ. Γραμματέας του Συλλόγου Σαμαριναίων Καρδίτσας "Η Αδελφική Αλληλοβοήθεια"
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Καρδίτσα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Συνυποβάλλουν υπόμνημα και αντίγραφο ψηφίσματος.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control     

   


infolib-libsolution