Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 151~46


ΤΙΤΛΟΣ
Αίτησις της Πανελληνίου Φαρμακευτικής Εταιρίας των Νομίμων Φαρμακοποιών προς τον Ελ. Βενιζέλο.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1911 Οκτώβριος 24
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πανελλήνια Φαρμακευτική Εταιρία
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αίτηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Πανελλήνια Φαρμακευτική Εταιρία ζητά απο τον Ελ. Βενιζέλο να μη διαρρυθμιστεί η υφιστάμενη Φαρμακευτική Νομοθεσία παρά μόνο προς το αυστηρότερο και να νομιμοποιηθεί το δικαίωμα της χήρας και των ορφανών φαρμακοποιού "όπως εκχωρώσι" το δικαίωμα κληρονομιάς των Φαρμακείων και της αδείας τους σε άλλο φαρμακοποιό "και προ της λήξεως της δεκαπενταετούς προθεσμίας".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Πανελλήνια Φαρμακευτική Εταιρία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution