Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 151~26


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών "δια τα Πανεπιστημιακά Νομοσχέδια".
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1911 Ιούνιος 9
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το υπόμνημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αφορά "την λειτουργίαν εν τω μέλλοντι του υψίστου ημών Εκπαιδευτηρίου". Διατυπώνεται, επίσης, η ευχή ώστε το κληροδότημα του Δομπόλη, "προς ίδρυσιν Πανεπιστημίου εν τη πρωτευούση της Ελλάδος... χρησιμεύση ως βάσις της αναγεννήσεως της Επιστήμης". Προτρέπει δε την Κυβέρνηση να εκδόσει εγκύκλιο με την οποία θα ορίζεται ο χρόνος της ενάρξεως και λειτουργίας του Πανεπιστημίου και θα καθορίζονται τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού που θα το στελεχώσουν. Μόνο έτσι "θα επιτευχθή ότι πάντες ειλικρινώς ποθούμεν".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Δομπόλης Ιωάννης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Πρυτανεία
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution