Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 151~18


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας (Αιγύπτου) προς τον Ελ. Βενιζέλο.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1911 Μάρτιος 11/24
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Αλεξανδρείας (Αιγύπτου)
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Αλεξανδρείας με την επιστολή αυτή ενημερώνει τον Ελ. Βενιζέλο για το ζήτημα της "Κυριακής αργίας" που είχε εγερθεί στην Αίγυπτο, ζητώντας του να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στον έλληνα Διπλωματικό Πράκτορα προκειμένου να προληφθεί η επικύρωση νόμου που προέβλεπε "το υποχρεωτικόν κλέισιμον των καταστημάτων" και όχι την "εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν", όπως επιθυμούσε το Επιμελητήριο. Συνάπτεται δε και έγγραφο του Επιμελητηρίου προς το Μικτό Εφετείο Αλεξανδρείας.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Διπλωματικός Πράκτορας της Ελλάδος
Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Αλεξανδρείας (Αιγύπτου)
Μεικτό Εφετείο Αλεξάνδρειας
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Αίγυπτος
Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution