Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 141~04


ΤΙΤΛΟΣ
Εισηγητική γενική έκθεσις ¨περί της όλης Αγορανομικής πολιτικής της Κυβερνήσεως επί των ειδών της πρώτης ανάγκης¨.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Οκτώβριος
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ζαβιτσιάνος, Κωνσταντίνος- 1879-1943
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βουλή των Ελλήνων
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Εισηγητική Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
34
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χειρόγραφες διορθώσεις και υπογραμμίσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αφορά στην απόφαση της κυβερνήσεως να αναστείλει δοκιμαστικά, για ένα εξάμηνο, τη διατίμηση στις τιμές των αγαθών πρώτης ανάγκης, εκτός ελαχίστων τροφίμων (αλεύρων, άρτου, γάλακτος, ιχθύων, ύδατος).Επίσης, στα μέτρα που θα λάβει για την καταπολέμηση του φαινομένου της νοθείας και ιδιαιτέρος του γάλακτος καθώς και στο ζήτημα της επάρκειας, της ποιότητας και της τιμής του άρτου.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
34


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution