Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 325~56


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη δανείου, την ανησυχία του Nicolson για τις βλέψεις της Σερβίας προς νότο και τις συζητήσεις του με τον Ο.Niemeyer για το ζήτημα προμήθειας πολεμικού υλικού κατά τον πόλεμο.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1924 Δεκέμβριος 6
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διομήδης Αλέξανδρος Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 1875-1950
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Λονδίνο
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Nicolson, Arthur- Sir, Μόνιμος Υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας- 1849-1928
Niemeyer Otto Ernest Sir, 1883-1971
Σερβία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control     

   


infolib-libsolution