Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 316~62


Κύριος Τίτλος
Ελεύθερος Τύπος.
ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Εφημερίδα
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Αθήνα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1922 Φεβρουάριος 12
ΕΚΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
2 σελίδες
ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ελληνική
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελεύθερος Τύπος (εφημερίδα)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Αι Ζυμώσεις του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Τι λέγει ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Στρατηγός κ. Δαγκλής. Αι συνενετεύξεις του Πατριάρχου, το υπόμνημα του Βενιζέλου και το Κόμμα. Η δήθεν δημοκρατική και ανατρεπτική προπαγάνδα. Οι φιλελεύθεροι των Αθηνών και αι οργανώσεις του εξωτερικού
Η διακήρυξις των δημοκρατικών φιλελευθέρων
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution