Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 316~54


ΤΙΤΛΟΣ
Πρωτόκολλο των μελών της ομάδας των δημοκρατικών φιλελευθέρων με το οποίο αποφασίζεται να εργασθούν για την πολιτική διαφώτιση και διαπαιδαγώγηση του λαού.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1922
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ομάδα Δημοκρατικών Φιλελευθέρων
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτόκολλο
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι οι υπογεγραμμένοι συμφωνούν να εργασθούν από κοινού για την πολιτική διαφώτιση και διαπαιδαγώγηση του λαού και ιδιαίτερα για τη μελέτη και την έμπρακτη αναγνώριση των Δημοκρατικών Αρχών. Αποφασίζουν, προς επιδίωξη των σκοπών αυτών, να εκδίδουν εβδομαδιαία εφημερίδα και κατά καιρούς, φυλλάδια.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution