Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 316~04


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Μητροπολίτη Αθηνών Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δικαστική διαμάχη με τον νέο Έξαρχο στην Αμερική.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1921 Ιούλιος 8/21
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μελέτιος Μητροπολίτης Αθηνών
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι η Σύνοδος των καθηρημένων απέστειλε έξαρχο στην Αμερική τον Επίσκοπο Σπάρτης Γερμανό , προκαλώντας εντονότερη διαίρεση στον ελληνισμό της Αμερικής. Ζητεί τη μεσολάβηση του Ε.Βενιζέλου ώστε να δοθεί άμεση μαρτυρία από το Πατριαρχείο, που θα δηλώνεται ότι Μητροπολίτης Αθηνών εξακολουθεί να θεωρείται ο Μελέτιος, με σκοπό η μαρτυρία αυτή να χρησιμοποιηθεί στη δικαστική διαμάχη των δύο πλευρών.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Γερμανός Επίσκοπος Σπάρτης
Μελέτιος Μητροπολίτης Αθηνών
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution