Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 316~01


ΤΙΤΛΟΣ
Τηλεγράφημα του Δωρόθεου προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο του αναθέτει την υπεράσπιση του αλύτρωτου ελληνισμού στη Διασυμμαχική Διάσκεψη.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1921 <Ιανουάριος> 28
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Δωρόθεος Προύσσης Τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Νίκαια (Γαλλία)
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Τηλεγράφημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναθέτει στον Ε.Βενιζέλο να αναλάβει την υπεράσπιση του αλύτρωτου ελληνισμού στη Διασυμμαχική Διάσκεψη.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution