Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 308~33


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση όπου προτείνονται μέθοδοι για την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικοί κίνδυνοι.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην ωφέλεια του Τετραμερούς Συμφώνου για την Ελλάδα και την Τουρκία και στον μεγάλο κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει εάν η Βουλγαρία συμπράξει με την Ιταλία. Ο συγγραφέας τονίζει ότι πρέπει να προσεχθεί η μέθοδος υπογραφής του τετραμερούς συμφώνου, έτσι ώστε να μην οξυνθούν οι αντιθέσεις της Βουλγαρίας με την Ελλάδα και την Τουρκία. Γι' αυτό, προτείνει να δοθεί στη Βουλγαρία προθεσμία 3-4 μηνών για να καλλιεργήσει την κοινή γνώμη της σχετικά με την συμμετοχή και της Βουλγαρίας στο σύμφωνο με τις άλλες βαλκανικές χώρες.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βουλγαρία
Ιταλία
Τουρκία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution