Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 308~29


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ασυνεννοησία μεταξύ Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1934
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Γίνεται λόγος περί αδιαλλαξίας και εκ των δύο μερών, η οποία εμποδίζει την συνεννόησιν. Αλλά ποίαν αδιάλλακτον αξίωσιν προβάλλει η αντιπολίτευσις; Ότι ηξίωσεν η αντιπολίτευσις είναι: 1) Να διευκολυνθεί το έργον της ανακρίσεως δι' εξασφαλίσεως της αστυνομικής συνδρομής εις το έργον αυτής. 2) Να τερματισθή η κατά του κ.Βενιζέλου κατηγορία έστω και διά παραδοχής της και παραπομπής εις ανακριτικήν".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution