Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 308~6


ΤΙΤΛΟΣ
Λόγος του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1934>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ομιλία
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
25
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικρούει τα επιχειρήματα που προέβαλε η Κυβέρνηση για την ανάγκη υπογραφής του Βαλκανικού Συμφώνου και υποστηρίζει ότι το Σύμφωνο δεν προσφέρει στην Ελλάδα καμία επιπλέον εξασφάλιση, αντίθετα την εκθέτει σε νέους κινδύνους. Αναφέρεται, τέλος, στα πραγματικά κίνητρα που ώθησαν την Κυβέρνηση στην υπογραφή του Συμφώνου.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
25


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution