Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 298~47


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Μεταξάς" "Ο Αρχηγός των Φιλελευθ. διαιρεί το αίμα εις αίμα φίλων και αίμα εχθρών." "Εις τας 12μ.μ. έχομεν το κράτος άνευ κυβερνήσεως." "Και το πρωί υπήρχεν η αρχή διά του σώματος στρατού. Και αφού παρητήθην εσυνέχισα δράσιν μου διά σώματος στρατού."
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Μεταξάς, Ιωάννης Π.- 1871-1941
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution