Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 298~34


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με κάποιο ανακοινωθέν και ζητήματα οικονομικά.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Αναγκαίον ναναληφθή ηθική υποχρέωσις ότι ουδέν θανακοινωθή παρουδενός των μετεχόντων της συσκέψεως, πέραν του δημοσιευθησομένου ανακοινωθέντος." "30% εις Αμερικήν. Χρυσόν. Εις χρυσόν τοκομερίδια." Να μας σταλή αντίγραφον εκθέσεως Ι Λογιστηρίου."
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution