Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 298~24


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη ρύθμιση των βουλευτικών θέσεων μεταξύ του Κόμματος των Φιλελευθέρων και του Αγροτοεργατικού Κόμματος.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη διαφωνία μεταξύ του Κόμματος των Φιλελευθέρων και του Παπαναστασίου σχετικά με τις θέσεις που πρέπει να καταλάβουν οι υποψήφιοι κάθε κόμματος αναλογικά με τις ψήφους που έλαβαν.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κόμμα Φιλελευθέρων της Ελλάδας
Παπαναστασίου, Αλέξανδρος- 1876-1936
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution