Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 298~18


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την προστασία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Αύριον." "Τι είπαν Καφαντ. Παπαν. Μιχαλ." "Επιχείρημα ότι δεν ειμπορεί να παραγνωρισθή ψήφος 6 Μαρτίου. Avertissements. Νόσος κοινοβ. πολιτεύματος. Θα το θανατώσετε αν το καταπατείτε." "Επιχείρημα Τσαλδάρη ότι η Βουλή θα καθίστατο υποτελής στη Γερουσία." "Τι οφείλει ο Ελλ. λαός εις τον κ. Τσαλδάρην διά να τον ωθή εις ανωμαλίας;"
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καφαντάρης, Γεώργιος- 1873-1946
Μιχαλακόπουλος, Ανδρέας- 1876-1938
Παπαναστασίου, Αλέξανδρος- 1876-1936
Τσαλδάρης, Παναγής- 1868-1936
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution