Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 295~32


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς κάποιο διευθυντή εφημερίδας σχετικά με το εξωτερικό δημόσιο χρέος και τη στέγαση των προσφύγων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1933 Μάιος 30
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
7
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επισημαίνει ότι αυτό που υποστήριξε ο Ε.Βενιζέλος ήταν ότι υπάρχει η δυνατότητα να καταβάλλονται οι τόκοι των εξωτερικών δανείων σε ομολογίες κεφαλοποιήσεως και όχι σε δραχμές για τρία χρόνια χωρίς να ζημιωθούν ούτε οι Έλληνες ούτε οι ξένοι ομολογιούχοι, μόνο εφόσον οι ομολογίες αυτές περιβληθούν με τέτοιες εγγυήσεις, ώστε αυτοί που θέλουν να τις εκποιήσουν στο χρηματιστήριο, να μπορούν να εισπράξουν το συμφωνημένο τόκο. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης της χώρας, ώστε να συμπληρωθούν τα μεγάλα παραγωγικά έργα και να ολοκληρωθεί η στέγαση των προσφύγων, ενώ επικρίνει την κυβέρνηση για το ότι δεν επιζήτησε το διάλογο με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για τα ζητήματα αυτά.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Ομολογιούχοι Ελληνικού Δημοσίου Χρέους
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
7


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution