Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 292~96


ΤΙΤΛΟΣ
Άρθρο του Ε.Βενιζέλου σχετικά με φορολογικά ζητήματα.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Άρθρο
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
12
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικρούει τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από μερίδα του τύπου, σύμφωνα με τις οποίες αυξήθηκε η φορολογία κατά την τετραετία 1928-1932. Ο Ε.Βενιζέλος παραθέτει στοιχεία σχετικά με τη φορολογία που επιβλήθηκε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του και υποστηρίζει ότι η φορολογία μειώθηκε. Τέλος, χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα ως μία συστηματική προσπάθεια κατασυκοφάντισης του κυβερνητικού έργου.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
12


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution