Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 292~88


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανάγκη αναστολής των εξωτερικών χρεωλυσίων για 5 χρόνια.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι αν η Ελλάδα επιτύχει την αναστολή των εξωτερικών χρεωλυσίων για μία πενταετία, θα εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση, θα συμπληρωθούν τα παραγωγικά έργα του Στρυμόνος και του Αξιού και θα συνεχιστεί η οδοποιΐα. Εξετάζει, ωστόσο, τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναστολή των χρεωλυσίων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Αξιός (ποταμός)
Στρυμώνας (ποταμός)
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution